ארכיון קטגוריה: דוקטורט

אני מעלה לפה את עבודת הדוקטורט שלי, "ביקורת-הספרות העיתונאית בישראל בעידן הפוסטמודרני", לטובת כל מי שימצא בקריאתה עניין. ניתן בשמחה לעשות שימוש בחומר שקיים בה תוך הקפדה על הענקת קרדיט כמקובל ("כל הזכויות שמורות"). אני רואה את העבודה הזו כחלק מתהליך אינטלקטואלי ולא כחתימתו, אי לכך אני מעדיף כרגע להציגה לעיון הקוראים פה ולא להוציאה כספר.

דוקטורט

complete PhD
"ביקורת-הספרות העיתונאית בישראל בעידן הפוסטמודרני"
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
המחלקה לספרות עם ישראל
אוניברסיטת בר-אילן, 2011

*
אני מעלה לפה את עבודת הדוקטורט שלי, "ביקורת-הספרות העיתונאית בישראל בעידן הפוסטמודרני", לטובת כל מי שימצא בקריאתה עניין. ניתן בשמחה לעשות שימוש בחומר שקיים בה תוך הענקת קרדיט כמקובל ("כל הזכויות שמורות"). אני רואה את העבודה הזו כחלק מתהליך אינטלקטואלי ולא כחתימתו, אי לכך אני מעדיף כרגע להציגה לעיון הקוראים פה ולא להוציאה כספר (למרות הסכלות האקדמית שכביכול בחירתי זו מגלה).
ככל שאני חושב יותר ויותר על נושא ביקורת הספרות אני מגלה עד כמה הוא כרוך בשאלות יסוד מתרחבות והולכות שנוגעות לתרבות בכללותה, ובמובן הרחב ביותר של המילה "תרבות". אלו שאלות שיש לי עוד הרבה מה לחשוב עליהן והדוקטורט המוצג כאן הוא (בשבילי) תחנה חשובה בדרך לפתרונן – אולם תחנה ולא קצה המסלול – אם פתרון כזה יימצא בכלל.