Category Archives: קצרים 2008-2015

קצרים 2008-2015

אני מעלה לפה אסופה כוללת וארוכה למדי של "קצרים" שנכתבו בעיקר בבלוג הזה בין 2008 ל-2015
(בעתיד, אם אמצא עורך מתעניין והוצאה שוקקת, אולי אערוך מהם מבחר לספר).

ספר קצרים